BAROMETER

Dura Vermeer Bouw Midden West maakt met de GoodLife Barometer inzichtelijk waar de kwaliteiten én uitdagingen in een buurt liggen. Met deze tool voegen we gericht waarde toe aan een buurt, omdat we specifiek weten hoe de maatschappelijke thema’s liggen in de buurt.

Met 13 relevante en actuele subthema’s wordt de kwaliteit van leven binnen jouw buurt gemeten

De GoodLife barometer geeft inzicht in de kwaliteit van leven in (alle buurten van) Nederland op grond van de vier hoofdthema’s Happy Living, Community, Sustainable Earth en Connection. Met 13 relevante en actuele subthema’s wordt de kwaliteit van leven binnen jouw buurt gemeten en vergeleken met het stedelijk of landelijk gemiddelde. Er kan een score van nul tot vijf verkregen worden waarbij score 2,5 het gemiddelde representeert. Ter illustratie, een score van 0,3 bij subthema eenzaamheid betekent dat er een hoge eenzaamheid heerst binnen de buurt. Een score van 5 (hoogst haalbare) staat voor een score ruim boven de gemiddelde score. 

Hoe is de kwaliteit van leven in jouw buurt?

Voer uw postcode in

Happy Living

Gezondheid: Voor gezondheid wordt er gekeken naar een afwezigheid van zowel fysieke als psychologische ziektes. Wij kijken hier voornamelijk naar indicatoren die op de langere termijn ziektes kunnen veroorzaken. Denk aan drankgebruik, overgewicht en roken. Ook kijken wij naar de psychische gezondheid met factoren als eenzaamheid en depressie.  

Geluk: Geluk wordt grotendeels bepaald door de mate van psychologische gezondheid. Hiervoor kijken wij naar specifieke indicatoren die gelinkt zijn aan psychologische problemen. Denk aan eenzaamheid, moeite hebben om rond te komen en risico op angst of depressie.  

Eenzaamheid: Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Wij kijken naar drie niveaus van eenzaamheid: sterk eenzaam, enigszins eenzaam, niet eenzaam. 

Luchtkwaliteit: Luchtvervuiling is van veel dingen afhankelijk. Het weer is van invloed: schijnt de zon, waait het of is het mistig. Maar ook de verkeersdrukte speelt een rol: staat er file, rijden er veel vrachtauto’s of juist Tesla’s. De luchtkwaliteit in een buurt kan ernstige gevolgen hebben op de gezondheid van een buurt. Wij kijken o.a. naar het wegverkeer, stikstofdioxide en de actuele luchtkwaliteitsindex. 

Sustainable Earth

Groen: Bij groen wordt gekeken naar de verhouding tussen bebouwde- en onbebouwde grond. Onbebouwde grond kan op verschillende manieren positief zijn voor een buurt. Zo draagt groen bij aan het verkoelen van een wijk, maar wordt groen vaak ook als prettiger ervaren door buurtbewoners.  

Biodiversiteit: Met biodiversiteit worden alle verschillende vormen van leven in een bepaald gebied aangeduid. Biodiversiteit kan onderverdeeld worden in twee categorieën, flora en fauna. In beide gevallen is het belangrijk dat er een hoge diversiteit is tussen de verschillende soorten. Wij kijken daarom o.a. naar de soortendiversiteit in Nederland en de Rode Lijst.  

Klimaatadaptie: Bij klimaatadaptatie wordt gekeken naar de mate van aanwezigheid en de verhouding tussen verkoelende elementen (positief) en verhittende elementen (negatief). Bij verkoelende elementen kun je denken aan een recreatieterrein, agrarisch terrein en binnen- en buitenwater. Bij verhittende elementen kun je denken aan een verkeersterrein en bebouwd terrein.  

Connection

Mobiliteit: Bij mobiliteit wordt er gekeken naar de mogelijkheden waarop buurtbewoners zich kunnen voortbewegen. Wij kijken naast de afstand tot bv. een station maar ook naar de nabijheid van publieke voorzieningen als sport- en speelplekken, fietspaden en bos meegenomen.  

Energietransitie: De energietransitie is momenteel een zeer belangrijke factor voor de toekomstbestendigheid van Nederland. Hernieuwbare energie kan op verschillende manieren worden opgewekt, zowel binnen als buiten een buurt. Wij kijken daarom o.a. naar het gemiddelde elektriciteits- en gasgebruik binnen een buurt en hoeveel zonnepanelen en naar de aanwezigheid en hoeveelheid zonnepanelen.  

Community

Veiligheid: Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Wij kijken o.a. naar (fietsen)diefstal, zakkenrollerij, bedreiging en stalking. 

Voorzieningen: Voorzieningen kunnen worden onderverdeeld in een aantal categorieën: onderwijs, medische zorg, winkels, sport en ontspanning. Niet alle dorpen en steden hebben evenveel voorzieningen. Wij kijken o.a. naar de hoeveelheid voorzieningen en de desbetreffende afstand. Denk aan (de afstand tot) een station, snelweg of horeca en winkels. 

Diversiteit: Diversiteit betekent verscheidenheid. In welke mate de diversiteit voorkomt, is te zien aan de hoeveelheid mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden. Wij kijken o.a. naar de achtergrond, gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen. Daarnaast wordt er gekeken naar veranderingen m.b.t. diversiteit binnen een wijk.

Sociale cohesie: Sociale cohesie binnen een maatschappij duidt op onderlinge samenhang, wederzijdse afhankelijkheid en het hebben van gedeelde normen en waarden. Wij kijken o.a. naar sociale cohesie, of mensen elkaar kennen en of mensen zich thuisvoelen. 

Heb je nog vragen?

Check voor de meest gestelde vragen de FAQ. Wellicht staat je vraag hier bij. Staat je vraag er niet tussen? Of wil je gewoon in contact komen? We horen je graag!

Kom in contact!
Heb je nog vragen?