ELEMENTS

Elements is een ontwikkeling in Schalkwijk Haarlem met ruim 300 woningen. Het maakt onderdeel uit van de grotere gebiedsontwikkeling ‘Stad tussen de bomen’. Samen met de gemeente, omwonenden en geïnteresseerden is er nagedacht over het karakter van de nieuwe buurt: een groene en duurzame stadsbuurt die de ambitie stelt voor een minimale ecologische footprint. Met veel bomen en groen, een mobiliteitshub, winkels en horeca op loopafstand en volop ruimte voor kinderen om buiten te spelen wordt dit volledig waargemaakt.

CIRCULARITEIT

In het hart van Elements staat het getransformeerde oude hoofdkantoor van Fluor, genaamd Factory. Factory telt 96 industriële lofts en 2 commerciële ruimtes. Het complex ondergaat een ware transformatie. Het gebouw is op de constructie na volledig gestript. Circulair slopen was daarbij het uitgangspunt. Van upcyclen, het één-op-één hergebruiken van materialen, tot recyclen waarbij materialen zijn omgevormd tot een nieuw product. Voor de materialen die geen plek konden krijgen zijn er afspraken gemaakt met duurzame afvalverwerkers, waarbij ruim 75 procent van het bouw- en sloopafval is gerecycled. Factory is het eerste transformatieproject van dermate omvang die is bekroond met de ‘Verificatieverklaring Circulair Sloopproject’ van Stichting Veilig en Milieukundig slopen.

CIRCULARITEIT

GROEN

Rondom Factory verrijzen nieuwbouw koop- en huurappartementen, eengezinswoningen en commerciële ruimtes, omringt door veel groen. Groen vormt de rode draad door Elements heen. Bestaande bomen blijven staan en aanvullend komen er diverse bomen en planten bij die bijdragen aan de C02 reductie en gezonde lucht. En hierin zijn wij niet zuinig! Op het dak van Factory bevindt zich een groene daktuin (of eigenlijk bos) waar bewoners met elkaar kunnen genieten of zich kunnen terugtrekken. Ook is er ruimte voor eetbaar groen. Groen is werkelijk overal. Bomen en natuur zijn niet te gast, maar andersom: de gebouwen zijn te gast in een stads-stedelijk bos. Daarnaast hebben de gebouwen zonnepanelen, zijn de woningen gasloos, voorzien van triple glas en een WKO-systeem met individuele bron en vloerverwarming en -koeling (passief).

GROEN

MOBILITEIT

In een stad-stedelijk bos is geen plaats voor verkeersdrukte. Elements wordt daarom autoluw. Het terrein is ingericht op voetgangers en fietsers. Zo ontstaat er een gezonde omgeving om te wonen, werken en ontspannen - zonder al te veel prikkels. Het drukke karakter van de omgeving valt weg. Parkeren kan in de multifunctionele mobilteitshub genaamd ‘Smart Dock’ aan de buitenkant van het gebied. Met Smart Dock stimuleren we bewoners om bewuster om te gaan met hun autogebruik, zo bieden wij deelauto's en -fietsen aan en is er maar ruimte voor één auto per woning. Het vernieuwende mobiliteitsconcept biedt verder een werkcafé voor de buurt en een servicepunt voor het ophalen en wegbrengen van pakketten. Smart Dock van Elements wordt dé ontmoetingsplek van de wijk. Hier komen bewoners en gebruikers samen thuis. Het drukke karakter van de omgeving valt weg in de groene en autoluwe omgeving. Door de balans tussen een bruisend stadsleven en natuur, ontstaat er een inspirerend gebied om te wonen, werken en ontspannen.

MOBILITEIT

STAD TUSSEN DE BOMEN

In Elements woon je in het groen en kijk je uit op het groen. Elk seizoen verandert de natuur. Van prachtige kleuren tot kale stammen, natuur pur sang. De vogels kwetteren in de boomrijke omgeving en zijn druk bezig zich te nestelen. De bomen zijn er niet zomaar, ze zijn onderdeel van de grote gebiedsontwikkeling 'Stad tussen de Bomen' Een initiatief van De Gemeente Haarlem om Schalkwijk te transformeren tot een gebied dat klaar is voor de toekomst. Asfalt en auto's eruit en bomen erin. Niet enkel wat boompjes, maar genereus beplant. Zo kun je stads wonen in het groen zonder enig zicht op auto's. Het glooiende landschap in de openbare ruimte ziet er niet alleen speels uit, maar is ook functioneel. Het is dusdanig ingericht dat overtollig regenwater verspreid wordt afgevoerd naar lagergelegen plekken, ook bekend als wadi’s. Zo verdwijnt het water niet in het riool maar krijgt het de tijd om in de grond te trekken. 'Stad tussen de Bomen' wordt een vernieuwend en onderscheidend stukje Schalkwijk. Naast Elements wordt het nabijgelegen Belcanto-terrein, ook onderdeel van 'Stad tussen de bomen', onder de naam ROOTZ herontwikkeld tot een woonwerkgebied met weer veel groen. In totaal worden op deze terreinen circa 1.000 woningen, kantoren, horeca en voorzieningen voor ontmoeting en bewegen gerealiseerd.

STAD TUSSEN DE BOMEN
Zuidzijde Lofts Factory Haarlem Hr