DE FRUITMEESTER

De Fruitmeester in Beverwijk is een vernieuwend woonconcept, modern en helemaal van deze tijd en toch eigenlijk ook naar grootmoeders recept. Op meerdere manieren. De Fruitmeester vertelt het verhaal van de iconische tuinderswoningen en bijbehorende schuren die kenmerkend zijn voor Beverwijk en omgeving. De vergeten kwaliteiten uit deze tuinderscultuur worden teruggebracht in de architectuur, het landschap en de duurzame invulling van dit unieke woongebied. Door het vele aanwezige groen is het niet alleen een duurzame toekomstbestendige wijk voor mensen, maar ook voor dieren. 

VIER BUURTJES

Binnen De Fruitmeester creëren we vier bijzondere, bij elkaar passende buurtjes met een eigen, dorps karakter: De Erven, De Boomgaard, De Pluktuin en De Kassen. Het project kent veel variatie in type, grootte en uitstraling van de woningen. In totaal bestaat de Fruitmeester uit 54 woningen: 4 vrijstaande woningen, 21 kleine en grote appartementen, 11 rijwoningen en 18 twee-onder-één-kapwoningen, waarvan 8 in duurzaam geteeld hout (CLT) - van buiten, maar ook van binnen. De woningen hebben een sfeer van tuinderswoningen, ‘herbestemde’ boerenhoeven, tot woning verbouwde ‘schuren’ en gezellige verandawoningen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en zijn de woningen energieneutraal en klimaatadaptief.

VIER BUURTJES

SOCIALE COHESIE

Bewoners kunnen elkaar ontmoeten op verschillende plekken in het groen. In ieder buurtje wordt sociale duurzaamheid op een andere manier gefaciliteerd, weer passend binnen de tuinderscultuur. Van een gezamenlijke boomgaard tot gemeenschappelijke kassen, mandelige erfjes en een royale moestuin. In het ene buurtje leen je tuingereedschap, in het andere buurtje kweek je je groente. Deze ontmoetingsplekken creëren levendigheid en stimuleren ontmoeting. De Fruitmeester ademt collectiviteit. Waar kinderen, bewoners zich samen met hun buren echt ‘eigenaar’ voelen van hun eigen hof, gaard, of buurtje. Die collectiviteit zie je in het hele gebied terug. Ook in de nevenschikking van de woningen.

SOCIALE COHESIE

BIODIVERSITEIT

We creëren in De Fruitmeester een ideale leefomgeving voor mens en dier, natuurinclusief dus. Dit heeft veel voordelen voor mens en dier. Het vergroot de biodiversiteit en het zorgt voor een prettig leefklimaat. Daarnaast is het een voorwaarde om onze omgeving leefbaar en toekomstbestendig te houden. Zo vind je in het hart van de buurt, aan de vijver, een ongedwongen, en uiteraard weer collectieve, door hagen omzoomde, pluktuin vol bloemen, groente en veel fruitbomen. Voor de fruitteelt zijn bijen onmisbaar, denk aan de teelt van appels, peren en kersen. De openbare ruimte wordt daarom bijvriendelijk ingericht, onder andere door een verscheidenheid aan beplanting, waarbij over het hele jaar geschikte voedselplanten in bloei staan. De kracht en diversiteit van de beplanting versterkt diversiteit op microniveau. Ook plaatsen we in de pluktuin een insectenhotel en integreren we in de gevels nestkasten voor vogels en vleermuizen. Daarnaast krijgt elke kavel zijn eigen boom in de tuin. Een inheemse boom die samen met de andere bomen een ecosysteem vormt. Vruchtdragend, bloeiend, met nestgelegenheid voor vogels. Zo creëren we niet alleen een duurzame toekomstbestendige wijk voor mensen, maar ook voor dieren!

BIODIVERSITEIT

KLIMAATADAPTIE

Het veranderende klimaat zorgt in de toekomst voor veel meer extremen in het weer: van extreme regenbuien tot hele droge periodes. We hebben daarom een integraal en innovatief water-bergingssysteem ontworpen met als uitgangspunt: wateroverlast tegengaan door regenwater te infiltreren en te bufferen. Wanneer er zware regenbuien zijn voorspeld, wordt de benodigde regenwaterbuffer automatisch vroegtijdig en beheerst leeggemaakt in de tuinen zodat er ruimte is om de bui op te vangen. Regenwater wordt opgevangen op het kavel en het riool wordt volledig ontlast doordat de hemelwaterafvoer niet op het riool wordt aangesloten. Ook bij de kavelinrichting is rekening gehouden met het klimaat. Er worden verschillende gezamenlijke tuinen aangelegd, parkeren doe je op groenverharding en de kavels worden met zeker 50% groen ingericht. Water en groen zorgen voor verkoeling en een prettig leefklimaat door fijnstof en CO2 te filteren en geluid en hittestress te reduceren.

KLIMAATADAPTIE